CAPTIVE BIRDS of PREY

NOT on this site

Beste lezer,

Roofvogels en uilen zijn verworden tot een soort van mode artikel. Je zou het niet denken maar voor een groot aantal mensen lijken vooral uilen aaibaar. Na de Harry Potter films was het opeens 'in' om zelf een oehoe in huis te halen. Dat was vooral even leuk voor het baasje maar veelal minder voor de vogels zelf. Hierna heeft de rage zich doorgezet met andere roofvogels.

De laatste jaren wordt er steeds vaker gebruik gemaakt van roofvogels en uilen. Dit gebeurt door ze ten toon te stellen op braderieën, feesten en roofvogelshows door valkeniers. Ondanks dat er valkeniers zijn die op hun manier op een goede wijze met hun dieren om gaan, blijven dit naar onze mening wilde vogels die in de vrije natuur in plaats van in een kooi of aan een touwtje door het leven moeten gaan. Een groot deel van de valkeniers houden hun dieren al lang niet meer om de reden waar het ooit om bedoeld was.

Door de aanstekelijke c.q. aanzuigende werking van roofvogeldemonstraties komen deze vogels steeds meer in handen van mensen die ze impulsief aanschaffen en er compleet niet mee om weten te gaan. Op verkoopsites zoals Marktplaats worden deze vogels aangeboden. Men komt er al snel achter dat deze vogels veel meer aandacht nodig hebben dan verwacht, veel geld kosten in onderhoud en over het algemeen erg oud kunnen worden. De lol gaat er zo al snel af waarna de dieren ergens in een kooi zitten te verpieteren. In gevangenschap kunnen deze vogels hun natuurlijke gedrag niet tonen. Ze krijgen nauwelijks de kans op te vliegen, mogen niet op eigen prooien jagen, hebben niet de vrijheid een partner te kiezen en een nest de bouwen voor hun natuurlijke drang naar voortplanting. Ook zitten ze voor het overgrote deel van de tijd in een te klein hok of met een kort touw vast aan een blok. (Bureau Ulucus; red)
Soms denkt de eigenaar er goed aan te doen ze los te laten in de vrije natuur; met alle gevolgen van dien. De vogel is niet gewend in het wild te overleven en het kleine aantal wat daar wel in slaagt, kruist zich met wilde vogels. Dat is erg slecht voor de populatie.
Uiteraard zijn er ook roofvogelhouders bij die wel goed voor hun dieren zorgen en hier waarschijnlijk ook niet aan mee zullen werken. Het is nadrukkelijk niet onze bedoeling deze mensen met ons initiatief te benadelen.

 

Het bureau Uculus heeft in 2010 al een onderzoek gedaan. Het is goed hun verslag eens te lezen. http://www.vogelbescherming.nl

Maar nu ons punt:

Naast het bovenstaande worden er ook steeds vaker zogenaamde roofvogelshoots voor ‘natuurfotografen’ verzorgd. De vogels worden in een mooie setting geplaatst met de poten (waar de ring en het valkeniersriempje zitten) uit het zicht van de lens. Of er worden vliegbeelden gemaakt waarbij de poten vaak toch al niet zichtbaar zijn of de riempjes worden weg geshopt. Op deze manier ontstaan er weliswaar prachtige foto’s maar je zou je af moeten vragen wat een en ander, vooral met het bovenstaande in het achterhoofd, met natuurfotografie te maken heeft. Het geeft dan ook te denken dat bij veel van deze foto’s op websites en publicaties als zijnde in het wild gefotografeerd geplaatst worden.

Omdat wij dit een ongewenste tendens vinden is Foto-Nots en deze site opgericht. Omdat dit initiatief onder natuurfotografen is ontstaan maakt Foto-Nots zich vooral druk om het fotograferen van deze dieren in gevangenschap. Onze mening is dat een en ander niets met natuurfotografie van doen heeft en elke natuurfotograaf met enig natuurbewustzijn zich er van zou moeten distantiëren. Ook de diverse media zouden geen foto’s van roofvogels in gevangenschap moeten willen publiceren. Of op zijn minst, net als de fotograaf zelf, er de tekst 'captive' bij moeten vermelden. Echte natuurfotografen bereiden hun foto's tot in de puntjes voor en hebben het er voor over om dagen in schuiltentjes te zitten teneinde zijn of haar gewenste foto's te maken. Bij een valkenier gaat dat natuurlijk veel sneller; maar of het gevoel en beleving  daarbij ook goed zit?

Foto-Nots gaat deze strijd aan en roept iedere natuurfotograaf en uitgever op om zich achter dit initiatief te scharen. Download de banner en plaats deze op uw website of publicatie en geef daarmee aan dat u deze actie ondersteunt. Met plaatsen van deze banner geeft u aan dat op uw website of publicatie geen vogelfoto’s die op bovenstaande manier ontstaan zijn te vinden zullen zijn. Draagt u deze actie vervolgens verder uit en geef aan dat uw eventuele roofvogelfoto’s wel in het wild gefotografeerd zijn. Op deze manier hopen we op het ontstaan van een sneeuwbaleffect en deze vorm van fotografie uiteindelijk flink aan banden te kunnen leggen.

Plaats dus dit logo (met daarachter ook een link naar deze Foto-Nots site) op uw website als u net als ons vindt dat er met deze dieren niet gesold moet worden ten faveure van slechts het mooie plaatje. Natuurfotografie vindt in de natuur zelf plaats; niet bij een valkenier. U kunt de actie ook ondertekenen via de link op deze website. Heel graag zelfs!

*= De ondertekening van deze actie wordt gemodereerd wat wil zeggen dat we het netjes en onderbouwd willen
houden. Moddergooien naar wie dan ook wordt dus niet toegestaan en deze reacties zullen door ons verwijderd
worden.

Met natuurvriendelijke groeten,

Foto-Nots; fotografen met hart voor verantwoorde natuurfotografie

Tweets over FotoNots